Startsida - LOK:s månadskalender

Aktivitet
Datum 2020-09-29
Tid 19:15
Aktivitet Planeringsmöte gul/orange/violett
Beskrivning Styrelserummet
Ansvarig Martin Jareland
Anmälan senast 2020-09-27 23:59:00 Anmälan

Ingen har anmält sig till denna aktivitet.

Anmälan Anmälan

<- Till programmet

Senast uppdaterad: 181128, 21:58:02