Startsida - LOK:s månadskalender

Aktivitet
Datum 2020-10-20
Tid 19:15
Aktivitet Planeringsmöte gul/orange/violett
Beskrivning Styrelserummet
Ansvarig Martin Jareland
Anmälan senast 2020-10-18 23:59:00 Anmälan
Detaljerad beskrivning Nytt försök med planeringsmöte för gul, orange och violett grupp. Vi planerar vinterns träningar fram till Påsk. Bra om några ledare från resp. grupp kan delta.

Anmälda 2020-10-24 05:06:12
Anmälningsdag Namn Anmälare Kommentar  
2020-10-10 20:45:35 Henrik Elnegård      
2020-10-11 17:33:07 Björn Knuthammar      
2020-10-11 19:18:48 Martin Jareland      
2020-10-13 11:43:13 Kristina Ljunggren      
2020-10-17 12:48:10 Sara Söderqvist      
2020-10-17 23:46:45 Patrik Gustavsson      
2020-10-18 18:13:47 Thomas Stenström      
2020-10-18 18:41:25 Bertil Eronn      
Summa: 8      

Vill du ta bort din anmälning? I så fall kan du klicka på det röda krysset till höger om anmälningen (syns endast om du är inloggad och anmälningstiden ej gått ut).

Anmälan Anmälan

<- Till programmet

Senast uppdaterad: 181128, 21:58:02