Startsida - LOK:s månadskalender

Aktivitet
Datum 2021-03-23
Tid 18:00
Aktivitet Violett: Intervaller med svart
Ansvarig Martin Jareland
Detaljerad beskrivning 3x(3-2-1) minuters intervaller, 1/3 vila, på elljusspåret<- Till programmet

Senast uppdaterad: 181128, 21:58:02