Startsida - LOK:s månadskalender

Aktivitet
Datum 2021-03-16
Tid 18:00
Aktivitet Svart: Intervaller
Beskrivning LOK-gårdsparkeringen
Längd 30
Underlag Stig
Ansvarig Hanna Modig Tjärnström
Detaljerad beskrivning 2,5 km tröskel på elljusspåret, följt av 3x2 min + 3x1 min + 5x(30-30), halva vilan.

OBSERVERA: Samling på parkeringen vid LOK-gården vid den stora kartan. När antalet deltagare passerar 8 så delar vi upp oss i två (eller flera) grupper så att det inte är fler än 8 i varje grupp. Grupperna samlas med ett stort avstånd och inom grupperna håller vi självklart avstånd också.<- Till programmet

Senast uppdaterad: 181128, 21:58:02