Startsida - LOK:s månadskalender

Aktivitet
Datum 2021-03-30
Tid 18:00
Aktivitet Svart: Intervaller
Beskrivning LOK-gårdsparkeringen
Längd 30
Underlag Skog
Ansvarig Maxime Bonneau
Detaljerad beskrivning 6-10 x 3 min, vila 45 sek, i skogen vid Fröberget.

OBSERVERA: Samling på parkeringen vid LOK-gården vid den stora kartan. När antalet deltagare passerar 8 så delar vi upp oss i två (eller flera) grupper så att det inte är fler än 8 i varje grupp. Grupperna samlas med ett stort avstånd och inom grupperna håller vi självklart avstånd också.<- Till programmet

Senast uppdaterad: 181128, 21:58:02