Startsida - LOK:s månadskalender

Aktivitet
Datum 2023-01-17
Tid 18:00
Aktivitet Svart: Intervaller
Ansvarig Therese Klintberg
Detaljerad beskrivning Pass: 1-2-3-4-3-2-1 (-2-3-4) med 1 min vila.
Underlag beroende på väder. Vi satsar på 2,5-an. Om det skulle vara för halt blir det asfalt längs Tinnerbäcken.<- Till programmet

Senast uppdaterad: 230221, 22:16:51