Startsida - LOK:s månadskalender

Aktivitet
Datum 2018-08-20
Tid 17:00
Aktivitet Lidingöloppet On Tour
Beskrivning LOK-gården
Underlag LOK-milen
Ansvarig Peter Aronsson
Anmälan senast 2018-08-16 23:59:00 Anmälan
Detaljerad beskrivning Lidingöloppet on tour vid LOK-gården. LOK-milen ett varv, som är seedning till Lidingöloppet. Anmälan via Lidingöloppet on tours hemsida.

Det behövs ungefär 20 arrangörer för arrangemanget. Några behövs redan från 17.00, men de flesta (flaggvakter) måste vara på plats 18.00. Loppet startar 19.00 så jobbet är slut ungefär 21.00. Anmäl här om du kan hjälpa till. Skriv gärna i kommentaren om det är något speciellt du vill göra så försöker jag tillgodose det (tex flaggvakt, efteranmälan, tidtagning, vätska). Om du är intresserad av att vara efterlöpare så skriv det i din kommentar.


Anmälda 2019-02-17 11:00:16
Anmälningsdag Namn Anmälare Kan hjälpa till från 17.00 Kan hjälpa till från 18.00 Kommentar  
2018-08-10 07:45:38 Peter Aronsson       Såklart! På plats vid 16.00.   
2018-08-10 07:48:42 Peter Jakobsson   X      
2018-08-10 08:16:43 Magnus Herberthson   X      
2018-08-10 08:28:00 Niklas Olsson     X    
2018-08-10 08:36:47 Inger Gustås   X   Tex efteranmälan & vätska vid mål   
2018-08-10 09:52:52 Ulla Kjell   X      
2018-08-10 14:00:21 Gustaf Olsson   X      
2018-08-10 15:19:18 Karin Backteman   X   Nummerlappar, efteranmälan   
2018-08-11 14:27:30 Frida Tullsson     X Kanske kan komma innan 18, men inte säker   
2018-08-12 13:19:26 Sara Gertsson     X    
2018-08-12 14:56:13 Gustav Lidén   X   Kan vara efterlöpare   
2018-08-12 17:12:05 Tomas Boman       Prel   
2018-08-12 17:58:47 Liselott Ericson     X Flaggvakt   
2018-08-12 19:12:21 Henrik Elnegård     X    
2018-08-12 21:11:22 Åke Ljunggren     X 50 minuters löpare eller flaggvakt   
2018-08-12 22:34:06 Erik Sköld   X   Kan göra vadsom!   
2018-08-13 13:27:18 Maxime Bonneau     X    
2018-08-13 17:35:23 Alva Olsson     X    
2018-08-14 08:03:53 Annika Ivarsson     X    
2018-08-14 20:24:05 Markus Henriksson     X kommer ca 17.30   
2018-08-15 09:50:42 Lotta Borg     X flaggvakt   
2018-08-16 20:20:58 Frida Karlsson   X   Flaggvakt    
2018-08-16 21:47:10 Anna-Lena Karlsson     X Omplåstning och vätska vid målgång   
2018-08-17 16:30:33 Gunnar Engström Peter Aronsson X      
2018-08-18 20:23:48 Per Carlborg     X    
Summa: 25   10 13    

Vill du ta bort din anmälning? I så fall kan du klicka på det röda krysset till höger om anmälningen (syns endast om du är inloggad och anmälningstiden ej gått ut).

Anmälan Anmälan

<- Till programmet

Senast uppdaterad: 181128, 21:58:02