Startsida - LOK:s månadskalender

Aktivitet
Datum 2018-08-27
Tid 18:00
Aktivitet HLR-grundutbildning - inställd pga för få deltagare
Beskrivning SISU
Längd 180
Underlag Stora salen i LOK-gården
Ansvarig Inger Gustås
Detaljerad beskrivning Grundutbildning i Hjärt-Lung-Räddning inklusive genomgång av hjärtstartare. Begränsat till 12 deltagare.<- Till programmet

Senast uppdaterad: 181128, 21:58:02