Startsida - LOK:s månadskalender

Aktivitet
Datum 2019-03-07
Tid 18:00
Aktivitet ÖOF:s årsmöte
Beskrivning LOK-gården
Ansvarig Per Magnusson
Detaljerad beskrivning Fika från 18:00. Mötet börjar 18:30.

Anmälan görs via kalendern på ÖOF:s hemsida senast 4 mars.

Mötet inleds med att Lasse Greilert från SOFT informerar om studien om "barns och ungdomars tävlande" och vad som kommit fram inom ramen för den.

Syftet med undersökningen är att få ett underlag för beslut kring tävlingar för våra yngre orienterare. Man har samlat in ett brett underlag genom att titta på hur man gör i andra idrotter t ex runt tidtagning och resultat, tagit del av forskning, använt statistik från t ex Eventor. Man har också intervjuat barn, ungdomar, ledare och föräldrar.

Diskussionen får sedan föras vidare i klubbarna och på ungdomsledarträffar.
<- Till programmet

Senast uppdaterad: 181128, 21:58:02