Startsida - LOK:s månadskalender

Aktivitet
Datum 2019-02-03
Tid 09:30
Aktivitet Sunes bana
Beskrivning LOK-gården
Ansvarig Motionskommitten
Detaljerad beskrivning Start 9.30-10.30.
Fyra banor: Lång 7,6 km, Mellan 5,7 km, Kort 3,3 km, Gul 2,6 km

LOK-gården -> start ca 500 m
Mål -> LOK-gården ca 500 m

Banläggare: Pia Vångell
Gula banläggare: Stina Söderqvist, Ebba Skullman
Tidtagare: Åke Ljunggren

Fika i LOK-gården.<- Till programmet

Senast uppdaterad: 181128, 21:58:02