Startsida - LOK:s månadskalender

Aktivitet
Datum 2019-02-10
Tid 09:30
Aktivitet Sunes bana
Beskrivning LOK-gården
Ansvarig Motionskommitten
Detaljerad beskrivning Start 9.30-10.30.
Fyra banor: Lång 7,8 km, Mellan 5,8 km, Kort 3,5 km, Gul 2,4 km

LOK-gården -> start ca 800 m
Mål -> LOK-gården ca 900 m

Banläggare: Maud Göthe Lundgren
Gula banläggare: Gabriel Blomvall, Oskar Kjellman, Ludvig Eriksson
Tidtagare: Peter Jacobsson

Fika i LOK-gården.<- Till programmet

Senast uppdaterad: 181128, 21:58:02