Startsida - LOK:s månadskalender

Aktivitet
Datum 2019-02-09
Tid 09:00
Aktivitet Ungdomsledarträff kl 9-14
Beskrivning LOK-gården
Längd 300
Ansvarig Maria Sarberg
Anmälan senast 2019-02-03 23:59:00 Anmälan
Detaljerad beskrivning Preliminär agenda

- Ungdomskommittén Vilka är vi? Vad gör vi?
- Återblick 2018
- Vad händer 2019? Läger, tävlingar, resor, ...
- Info: ÖOF, LOK, ledarutbildning, Kavlepolicy, …
- Mål med ungdomsverksamheten:
- Utkomst av förra årets ledarträff.
- Gruppuppgift 1: Hur skapar vi bra och roliga träningar för alla?
- Fika
- Gruppuppgift 2: Hur kan vi motivera fler att tävla/träna?
- Grupper och Ledarbemanning 2019
- Aktivitetsregistrering
- Tränarträningar
- Övrigt

Anmälda 2020-02-20 02:03:02
Anmälningsdag Namn Anmälare Kommentar  
2019-01-26 11:53:14 Johan Otterström      
2019-01-27 16:06:52 Tina Lindgren      
2019-01-28 19:08:57 Martin Jareland      
2019-01-30 17:03:30 Carolina Magnusson      
2019-02-02 23:45:07 Henrik Elnegård      
2019-02-03 06:50:33 Kristina Ljunggren      
2019-02-03 17:53:26 Mattias Berglund      
2019-02-03 22:02:18 Rikard Borg      
2019-02-03 22:10:17 Oscar Rydberg      
2019-02-04 06:06:19 Mats Adolfsson      
2019-02-04 10:34:06 Patrik Gustavsson      
2019-02-04 20:37:15 Patrik Nilsson   Skidtävling i Boxholm, men ska försöka komma. Måste ordna skjuts till Otto.   
2019-02-05 19:55:41 Marie Rubér      
2019-02-08 09:25:44 Maria Kjellman      
2019-02-09 08:28:53 Johan Åtting      
Summa: 15      

Vill du ta bort din anmälning? I så fall kan du klicka på det röda krysset till höger om anmälningen (syns endast om du är inloggad och anmälningstiden ej gått ut).

Anmälan Anmälan

<- Till programmet

Senast uppdaterad: 181128, 21:58:02