Klubbinformation - Medlemsansökan

Medlemsansökan

För att bli medlem i LOK ska man lämna eller skicka in en medlemsansökan. Formulär för detta finns nedan i PDF-format eller kan hämtas i pappersform på LOK-gården. Med en PDF-läsare som klarar formulär (t.ex. Adobe Acrobat Reader) går det att fylla i blanketten elektroniskt. Sist på blanketten står det hur den kan antingen skickas in den via e-post, lämna den fysiskt i LOK-gården eller posta den som brev till LOK-gården.

[PDF] Medlemsansökan i ifyllbart PDF-format

När ansökan blivit godkänd (i praktiken bara en formalitet) av styrelsen är det dags att betala in medlemsavgift. Man vet att ansökan blivit godkänd när man får ett mail från ordförande eller någon annan i styrelsen.

Aktuell medlemsavgift framgår av sidan om medlems- och träningsavgifter. Vilket bankgirokonto man ska betala till framgår av sidan med adresser.

I SOFT:s tävlingsregler gällande från 2011-01-01 finns en del bestämmelser för hur klubbyten ska gå till:

3.4.1 Vid tävlingar i Sverige får den tävlande representera endast en förening per säsong. Med säsong avses 1 januari - 30 juni eller 1 juli - 31 december.

3.4.7 Föreningsbyte får ske utan särskilt tillstånd. Föreningsbyte ska ske med öppenhet och berörda föreningar ska informeras.

Man kan vara med i flera orienteringsklubbar, men man får alltså bara tävla för en per säsong. För att regelbundet få utnyttja LOK:s träningar och LOK-gården ska man vara medlem i LOK även om man inte tävlar för LOK.

Avslutning av medlemskap

Om du önskar avluta ditt medlemskap i Linköpings OK, skicka e-post till medlemsregister@lok.se.

Personuppgifter

Information om hur vi behandlar personuppgifter finns på sidan om personuppgifter.

Senast uppdaterad: 230731, 15:49:29