Intern klubbinformation - LOK:s logotyper för nedladdning

LOK-logotyper för nedladdning

På denna sida finns ett antal LOK-logotyper som man kan ladda ned för att ha med i sina dokument. Det har tidigare funnits många olika varianter i skiftande kvalitet av dessa loggor, men under hösten 2003 fastställde styrelsen att vi ska försöka sluta använda gamla privata versioner av loggorna och istället gå över till de som finns att ladda ned här.

Hösten 2011 beslutade styrelsen att göra en ändring i färgen på loggan med domkyrkotornet så att den blir mer lik guld och inte lika illgul. Den illgula varianten ska inte användas längre och du som använder loggorna ibland bör ladda zip-filen från 2011 för att ersätta de gamla loggorna.

Loggorna finns i flera utföranden och format och det gäller att välja den lämpligaste varianten vid varje tillfälle. Här är några riktlinjer:

Vilken logga ska jag använda?

Enligt regelsammanfattningen ska loggan med domkyrkotornet användas i "officiella sammanhang" och loggan med LOK:et och skärmen i övriga fall. En anledning till denna bestämmelse var troligen att det tidigare var svårt att få den mer komplicerade domkyrkologgan att se bra ut i vanliga dokument. I och med användandet av de vektoriserade loggor som finns här ska detta inte längre vara något problem. Dock bör man tänka på att om dokumentet ska skrivas ut på bläckstråleskrivare så blir det inte så snyggt om man använder domkyrkologgan i litet format eftersom lövkransen lätt flyter ihop. I detta fall är det nog bättre att använda loket och skärmen.

Färg, gråskala eller svartvitt?

Färgvarianter av loggorna används med fördel då man ska göra trycksaker i färg eller om det man gör i första hand ska visas på en datorskärm. Ska man skriva ut eller trycka något i svart-vitt bör färgloggorna undvikas. I de fall man kan välja mellan loggor med gråtoner eller helt svartvita loggor får man bedöma från fall till fall vilken av dessa man tycker gör sig bäst.

EPS, WMF, PNG, GIF eller DXF?

Loggorna finns i flera olika filformat och det kanske kan vara svårt att veta vilken man bör använda och vad som skiljer de olika formaten. En introduktion till olika digitala bildformat finns på en sida här i närheten. Man kan ladda ned alla loggorna som en enda zip-fil.

Varje logga finns i formaten EPS och WMF samt som PNG- och GIF-filer med upplösning på ca 1000x1000 och 100x100 pixlar. Redigerbara DXF-filer finns också med, men dessa är ointressanta för de som bara ska använda loggorna.

De loggor som ingår i zip-fil syns nedan. OBS! På förekommen anledning: Man ska alltså INTE ladda ned de små GIF-bilder som visas nedan och sätta in i sina dokument. Dessa bilder har låg upplösning och är bara till för att ge en uppfattning om hur loggorna ser ut. Eftersom många ändå laddat ned provbilderna nedan så har nu texten "PROV" lagts över dem så att det tydligare ska framgå att de inte är avsedda att användas.

Ladda istället ned zip-filen, packa upp den och använd loggorna därifrån. Vilken typ av logga du ska använda framgår av sidan om digitala bilder. I worddokument är det bäst att använda WMF-loggorna. Undvik att använda PNG och GIF i dokument som ska skrivas ut.

Logga Färg Gråskala Svart-vit
Officiell LOK-logga
Loket och skärmen -
Bara loket - -


Senast uppdaterad: 230221, 22:20:18