Intern klubbinformation - Regelsammanfattning

LOK:s regelsammanfattning

[PDF] Regelsammanfattning uppdaterad 2024-04-15

[PDF] Regler för tävlingsavgifter uppdaterad 2024

Äldre versioner

Det som står i nedanstående äldre versioner av regelsammanfattningen gäller inte nödvändigtvis längre. De finns kvar för den som har anledning att se hur reglerna förändrat sig över åren.
Senast uppdaterad: 240415, 20:26:11