Intern klubbinformation - Regelsammanfattning

LOK:s regelsammanfattning

[PDF] Regelsammanfattning uppdaterad 2023-10-16

[PDF] Regler för tävlingsavgifter uppdaterad 2022

Äldre versioner

Det som står i nedanstående äldre versioner av regelsammanfattningen gäller inte nödvändigtvis längre. De finns kvar för den som har anledning att se hur reglerna förändrat sig över åren.
Senast uppdaterad: 231016, 13:32:33