Klubbinformation - Medlemsavgift och tävlingsavgift

Medlemsavgift

Medlemsavgift ska vara inbetald senast 31 januari. Avgifter insättes på BG 5487-3864.

Tabellen nedan gäller 2024.

Medlemsavgift Avgift
Medlemsavgift, enskild: 300 kr
Medlemsavgift, familj: (två vuxna samt barn som är 20 år eller yngre) 700 kr
Medlemsavgift, stödjande medlem: 200 kr

International members

International members transferring from a foreign bank account, pay to:

IBAN: SE3780000848069842963374
BIC: SWEDSESS
The membership fee is: 300 SEK

Tävlingsavgifter

Man måste ha betalt medlemsavgift för att få tävla för LOK.

Här är en kortfattad och förenklad beskrivning av hur LOK subventionerar tävlingsavgifter. De fullständiga reglerna finns att läsa i en PDF längre ned.

  • LOK subventionerar hela den ordinarie tävlingsavgiften vid Östergötlands distriktsmästerskap.
  • Upp till och med DH25 subventionerar LOK hela avgiften på normala tävlingar.
  • DH26-69 subventioneras av LOK med 50 kr av ordinarie tävlingsavgift på tävlingar i Östergötland.
  • Från och med DH70 subventionerar LOK hela avgiften för normala tävlingar i Östergötland.
  • LOK subventionerar den överskjutande delen av ordinarie tävlingsavgifter över 150 kr.
  • Utebliven start debiteras medlemmen oavsett orsak.
  • Vid efteranmälan betalar den tävlande merkostnaden.
  • O-ringen och tävlingar utomland betalas i sin helhet av de tävlande.
  • Tävlingsavgifterna debiteras i efterhand.

Pedro Lundquist , klubbens anmälare, summerar antalet tävlingar per person en eller flera gånger per år och lämnar uppgift på vad varje medlem ska betala gällande individuella startavgifter.

För fullständiga bestämmelser se:

Fullständiga bestämmelser för tävlingsavgifter

Senast uppdaterad: 240130, 20:59:00