Klubbinformation - Medlemsavgift och tävlingsavgift

Medlems- och träningsavgift

Medlemsavgift och träningsavgift ska vara inbetald senast 31 januari. Avgifterna insättes på BG 5487-3864.

Tabellerna nedan gäller 2021 och uppdaterades senast 2018-02-28.

Medlemsavgift Avgift
Medlemsavgift, enskild: 300 kr
Medlemsavgift, familj: (två vuxna samt barn som är 20 år eller yngre) 700 kr
Medlemsavgift, stödjande medlem: 200 kr

Träningsavgift Avgift
Träningsavgift, för ungdomar som blir 8-16 år under kalenderåret och som tränar i ungdomsverksamheten:
(Den lägre avgiften gäller syskon utöver det första i en familj.)
De ungdomar som börjar på hösten, betalar ingen träningsavgift, utan enbart medlemsavgift för det året de börjar.
Ingen träningsavgift tas ut för barn som deltar i skogslek.
300 kr/150 kr

International members

International members transferring from a foreign bank account, pay to:

IBAN: SE3780000848069842963374
BIC: SWEDSESS
The membership fee is: 300 SEK

Tävlingsavgifter

Man måste ha betalt medlemsavgift för att få tävla för LOK.

Upp till och med HD16 betalar man ingen extra avgift för normala tävlingar.

HD17-25 betalar hela startavgiften, dock maximalt 150 kr, per individuell tävling upp till och med sex tävlingar, därefter 55 kr per ytterligare tävling.

HD26- betalar hela startavgiften, dock maximalt 150 kr, per individuell tävling upp till och med elva tävlingar, därefter 90 kr per ytterligare tävling.

Tävlingsavgifterna debiteras i efterhand. Utebliven start debiteras medlemmen oavsett orsak. Vid efteranmälan betalar den tävlande merkostnaden. Sommartävlingar betalas i sin helhet av de tävlande.

Pedro Lundquist , klubbens anmälare, summerar antalet tävlingar per person en eller flera gånger per år och lämnar uppgift på vad varje medlem ska betala gällande individuella startavgifter.

För mer info se:

Fullständiga bestämmelser för tävlingsavgifter

Senast uppdaterad: 210208, 21:10:14