Klubbinformation - LOK-gården - Värdlista

Värdlista för LOK-gården

2020
VeckaNamn
24 Mats Backteman, Karin Backteman, Erik Backteman, Emma Backteman
25 Magnus Sahlman, Maria Jareland, Ulla Kjell, Anders Kjell
33 Thomas Stenström, Anne-Li Stenström, Markus Henriksson, Frida Tullsson
34 Johan Jylltorp, Eva Jylltorp, Gaute Thomassen, Elisabeth Thomasson
35 Mattias Berglund, Ann Larsson, Jonas Roth, Tomas Boman
36 Anna Otterborg, Claes Otterborg, Liselott Ericson, Marita Ericsson
37 Sara Söderqvist, Henrik Söderqvist, Oscar Rydberg, Marie Rubér
38 Per Zeijlon, Anna Ljusberg, Jan Johansson, Urban Petersson
39 Madeleine Ölfvingsson, Johan Åtting, Emma Berggren, Fredrik Berggren
40 Per Johansson, Mimmi Klingberg, Stephan Svensson, Lena Svensson
41 Anna Kullberg, Axel Kullberg, Lena Strömbäck, Filip Strömbäck
42 Per Magnusson, Bertil Eronn, Mia Eronn, Johan Källsand
43 Mårten Larsson, Lotta Larsson, Tina Lindgren, Leif Lindgren
44 Peter Jakobsson, Marie Eriksson, Per Eriksson, Thomas Larsson
45 Alva Olsson, Fredrik Johansson, Inger Gustås, Per Gustås
46 Patrik Gustavsson, Peter Olin, Johan Arvelius, Pedro Lundquist
47 Eva Lindgren, Lars-Åke Holm, Kerry Kempe, Kerstin Kempe
48 Maria Sarberg, Robert Söderberg, Anna Johansson, Niclas Hägglund
49 Erik Malmberg, Jiglund, Johan Stenström, Johan Sköld, Erik Sköld
50 Sofia Salomonsson, Anders Knutsson, Monika Edstam, Roger Stigsson, Peter Eriksson
51 Göran Hektor, Lotta Granholm, Roger Danielsson, Monica Lindgren

Vilka som är LOK-gårdsvärdar framgår även av de vanliga vecko-, månads- och halvårsprogrammen.

Senast uppdaterad: 060205, 22:29:10