Klubbinformation - LOK-gården - Värdlista

Värdlista för LOK-gården

2020
VeckaNamn
1 Josefina Berntsson, Marcus Johansson, Magnus Djerfsten
2 Torgny Faxén, Carina Faxén, Erik Martinsson, Magnus Djerfsten
3 Robert Högberg, Henrik Elnegård, Markus Åkerblom, Karin Olofsson
4 Magnus Nilsson, Mats Adolfsson, Björn Knuthammar, Björn Beckius
5 Martin Strömgren, Niklas Olsson, Henrik Tosteberg, Stina Anderjon
6 Martin Jareland, Ingela Årbrink, Carolina Magnusson, Per Magnusson
7 Maxime Bonneau, Stina Nero, Martin Šmelík, Kristyna Hlubuckova
8 Jörgen Svensson, Ann-Sofie Svensson, Roland Frid, Gunvor Frid
9 Sven Engström, Frida Jönsson Hellstadius, Anna Wehlin, Johanna Gustås
10 Pelle Skullman, Karin Skullman, Maud Göthe Lundgren, Jan Lundgren
11 Johan Otterström, Susanna Lindell, Christer Lindell, Jonas Lundgren
12 Görel Johansson, Adam Lidvik, Martin Rantzer, Annika Rantzer
13 Pia Vångell, Fredrika Vångell, Tomas Vångell, Jörgen Sköld
14 Gustaf Olsson, Peter Svenmarck, Ulf Jonare, Kajsa Malmström
15 Åke Ljunggren, Klara Ljunggren, Kristina Ljunggren, Jonas Schedin
16 Gitte Engström, Stefan Engström, Thomas Rimhagen, Therese Klintberg
17 Ulrika Rasmussen, Linda Ahl, Liselott Roth, Elisabet Wiklund, Elin Wiklund
18 Mats Forsman, Åsa Forsman, Patrik Nilsson, Jörgen Blomvall
19 Maria Olofsson, Jesper Johansson, Anne Bössfall, Inga-Lill Pettersson, Yngve Pettersson
20 Frida Karlsson, Anna-Lena Karlsson, Roger Kihlberg, Ulrika Kihlberg
21 Julia Modig Tjärnström, Hanna Modig Tjärnström, Kajsa Hammarström, Roushan Rezvani Arany
22 Annika Ivarsson, Magnus Herberthson, Börje Andersson, Johan Allard
23 Inger Berg, Anders Berg, Andreas Berg, Fredrik Gustafsson
24 Mats Backteman, Karin Backteman, Erik Backteman, Emma Backteman
25 Magnus Sahlman, Maria Jareland, Ulla Kjell, Anders Kjell
33 Thomas Stenström, Anne-Li Stenström, Markus Henriksson, Frida Tullsson
34 Johan Jylltorp, Eva Jylltorp, Gaute Thomassen, Elisabeth Thomasson
35 Mattias Berglund, Ann Larsson, Jonas Roth, Tomas Boman
36 Anna Otterborg, Claes Otterborg, Liselott Ericson, Marita Ericsson
37 Sara Söderqvist, Henrik Söderqvist, Oscar Rydberg, Marie Rubér
38 Per Zeijlon, Anna Ljusberg, Jan Johansson, Urban Petersson
39 Madeleine Ölfvingsson, Johan Åtting, Emma Berggren, Fredrik Berggren
40 Per Johansson, Mimmi Klingberg, Stephan Svensson, Lena Svensson
41 Anna Kullberg, Axel Kullberg, Lena Strömbäck, Filip Strömbäck
42 Per Magnusson, Bertil Eronn, Mia Eronn, Johan Källsand
43 Mårten Larsson, Lotta Larsson, Tina Lindgren, Leif Lindgren
44 Peter Jakobsson, Marie Eriksson, Per Eriksson, Thomas Larsson
45 Alva Olsson, Fredrik Johansson, Inger Gustås, Per Gustås
46 Patrik Gustavsson, Peter Olin, Johan Arvelius, Pedro Lundquist
47 Eva Lindgren, Lars-Åke Holm, Kerry Kempe, Kerstin Kempe
48 Maria Sarberg, Robert Söderberg, Anna Johansson, Niclas Hägglund
49 Erik Malmberg, Jiglund, Johan Stenström, Johan Sköld, Erik Sköld
50 Sofia Salomonsson, Anders Knutsson, Monika Edstam, Roger Stigsson, Peter Eriksson
51 Göran Hektor, Lotta Granholm, Roger Danielsson, Monica Lindgren

Vilka som är LOK-gårdsvärdar framgår även av de vanliga vecko-, månads- och halvårsprogrammen.

Senast uppdaterad: 060205, 22:29:10