Intern klubbinformation - Klädkommittén - Klädbeställning

Klädbeställning

På denna sida kan du förbeställa LOK-kläder. Beställningarna samlas upp av klädkommittén som gör gemensamma beställningar gentemot våra leverantörer. Genom att ta upp förbeställningar så kan klädkommittén göra mer korrekta beställningar och hålla ett mindre lager i LOK-gården, vilket är bra eftersom klubben då inte behöver ligga ute med så mycket pengar.

Beställningar görs normalt några gånger per år och alltid inför vårsäsongen. Numer använder vi Nonames webshop. Den öppnas då klädbeställningar är på gång.

Du är inte inloggad och därför kan du inte göra några beställningar. Logga in om du vill beställa något.Senast uppdaterad: 141203, 08:49:36