Intern klubbinformation - E-postkonton

E-postkonton på lok.se

En del personer, företrädesvis sådana som är mycket aktiva i klubben, har begåvats med e-postkonton på lok.se. Det är inte någon allmän LOK-förmån att få e-postkonto på lok.se eftersom detta dels skulle orsaka en del helt onödigt supportjobb och dels skulle det äta upp en del av det begränsade utrymme vi har på webbhotellet. Vill man ha ett extra e-postkonto är oftast gmail ett mycket bättre alternativ som ger mycket mer plats för ens e-post, bättre webbmejl och inget jobb för LOK:s webmastrar.

Denna sida beskriver hur man sätter upp sitt konto så att man kan komma åt e-posten.

Åtkomst

Man kan komma åt e-posten via antingen webbmejl eller POP3 (direkt nedladdning av e-posten till e-postprogrammet i sin egen dator). Rekommendationen är att i huvudsak använda POP3, eftersom detta sätt ger ett par viktiga fördelar:

 • E-posten blir inte kvar på LOK:s webbhotell och tar därmed inte upp en del av den begränsade plats vi har tillgång till där.
 • Det är smidigare att läsa e-post via ett program på sin egen dator. Man slipper t ex logga in på en särskild webbsida varje gång man ska kolla mejlen.
Webbmejlen har också några fördelar:
 • Man kan komma åt den från vilken internetansluten dator som helst.
 • Man kan ändra lösenord för sitt mejlkonto där.
 • Man kan rensa sin spamkatalog där.

Webbmejl

Webbmejl kommer man åt via sin webbläsare mha följande adress: https://webmail.lok.se.

Om du just fått ett nytt e-postkonto bör du direkt gå in och ändra lösenord via webbmejlen.

Som sagt så rekommenderas det inte att man uteslutande använder webbmejlen eftersom alla mejl då blir kvar på LOK:s webbhotell och tar upp en stor del av den begränsade plats som finns där. Om det behövs för administrationen av webbsidan så kan en hemsidesadministratör be om rensning av kontot och om inte det sker relativt snabbt så kan i extrema fall tvångsrensning tas till. Skulle det hända så försvinner mejl och går inte att få tillbaka.

Med andra ord: Se till att det inte ligger kvar en massa mejl under längre tid på servern. Bästa sättet att åstadkomma detta utan att behöva radera alla sina mejl är att inte alltid använda webbmejlen, utan ofta köra mejlprogram som Thunderbird, Outlook eller Outlook Express som laddar ned mejlen till den egna datorn och tar bort dem från LOK:s webbhotell.

Inställning av e-postprogram

Som ett exempel på hur man lägger upp ett e-postkonto i sitt e-postprogram så är det ungefär så här man gör i Outlook Express:

Nedanstående information ändrade sig 2017-05-17

 • Välj menyalternativet "Verktyg->Konton" (Tools->Accounts).
 • Välj "Lägg till->E-postkonto" (Add->Mail).
 • Ange ditt eget namn.
 • Ange e-postadressen mejladress@lok.se
 • Ange mail.lok.se som inkommande mejlserver POP3S/SSL/TLS port 995 eller IMAPS/SSL/TLS port 993.
 • Ange mail.lok.se som utgående mejlserver (SSL). Servern kräver autentisering. Port 465
 • Ange kontonamnet mejladress@lok.se.

Om du har problem med lok-mejlen som du inte kan lösa genom att läsa igenom och följa ovanstående instruktioner så kan du kontakta webmaster@lok.se.

Senast uppdaterad: 230221, 22:20:23