Intern klubbinformation - Utbildning/SISU

SISU-stödd utbildningsverksamhet

SISU Idrottsutbildarna stödjer olika former av utbildnings- och kulturverksamhet inom idrotten. För att få stöd från SISU måste utbildningsverksamheten uppfylla vissa krav och man måste rapportera in den på rätt sätt. På den här sidan finns information om detta samt länkar till de blanketter som ska fyllas i för att ge resurser.

Redovisning

All aktivitetredovisning sker from 2020 digitalt på IdrottOnline

Så här gör man:
1) Logga in på IdrottOnline.
2) Välj Utbildning i menyn högst upp på sidan.
3) Registrera en grupp: Välj Anmälan i menyn till vänster.
4) Registrera aktivitetstillfällen och deltagare: Välj Utbildningar i menyn till vänster och sen fliken Information (för att registrera tillfällen) mitt på sidan. sen fliken Anmälda (för att registrera deltagare).
5) Registrera Närvaro: Välj Utbildningar i menyn till vänster och sen fliken Närvaro.

Verksamhetsformer SISU Idrottsutbildarna

Lärgrupp (fd studiecirkel)

Lärgruppsverksamheten utgör basen för SISU Idrottsutbildarnas verksamhet. Lärgruppen är en mindre grupp som planmässigt genom samtal och dialog bedriver studier. Deltagaren söker kunskap tillsammans med andra och utvecklar färdigheter utifrån sina behov och intressen. Syftet med lärandet är att skapa förutsättningar för utveckling av såväl individen som föreningen. Deltagarna ska ges möjlighet till inflytande samt tid för reflektion och eftertanke mellan sammankomsterna.

För att räknas som en lärgrupp ska följande uppfyllas:

 • Det ska finnas en inriktning/ett tema och en plan
 • Minst tre deltagare inkl. lärgruppsledare
 • Det ska finnas en av SISU Idrottsutbildarna godkänd lärgruppsledare
 • Minst en utbildningstimme

Detta går ej att rapportera

 • Ingen utövande idrottsverksamhet eller reguljär föreningsverksamhet kan godkännas som rapporteringsbar verksamhet för statsbidrag.

Kurs

En kurs har en kursledare som leder verksamheten utifrån en tydlig kurs- och timplan. En kurs ska ha en inriktning och ett uttalat utbildningsmål.

För att räknas som kurs ska följande uppfyllas:

 • Det ska finnas en inriktning och ett uttalat utbildningsmål
 • Fastställd kurs- och timplan, minst tre utbildningstimmar
 • Det ska finnas en av SISU Idrottsutbildarna godkänd utbildare
 • Minst tre deltagare (exklusive utbildaren)

Detta går ej att rapportera

 • Kurser som är SF:s egna tränar- och ledarutbildningar, som ligger inom ramen för förbundets utbildningsstrategier.

Föreläsning

Föreläsningar är en verksamhetsform som av tradition är väletablerad inom idrottsrörelsen. Föreläsningen är en källa till inspiration och kunskap som kan ses som en lokal, alternativt regional, mötesplats där ledare, aktiva, föräldrar, ungdomar möts för att inspireras och få vidgade vyer. Föreläsningen kan också vara inspiration och kunskapskälla där innehållet vidare bearbetas i någon av de övriga verksamhetsformerna.

Kulturprogram

Kulturarrangemang ska ge deltagarna möjlighet till en kulturupplevelse men också en möjlighet att förvärva ny kunskap. De bärande inslagen under kulturarrangemang är teater, sång, musik, film, dans och utställningar.

De flesta idrottsföreningar och SDF har kulturarrangemang i sin verksamhet. Du kanske känner igen något av nedanstående:

 • Filmförevisning på en klubbträff
 • Ett framträdande på ett årsmöte i form av sång, musik och dans
 • Några ungdomar som spelar teater på en träff eller säsongsavslutning
 • En utställning med foton från träningslägret

Alla ovannämnda verksamheter är exempel på kulturverksamhet, och kan genomföras i samverkan mellan SISU Idrottsutbildarna och din förening/SDF.

Senast uppdaterad: 230221, 22:20:22