Intern klubbinformation - Utbildning/SISU

SISU-stödd utbildningsverksamhet

SISU Idrottsutbildarna stödjer olika former av utbildnings- och kulturverksamhet inom idrotten. För att få stöd från SISU måste utbildningsverksamheten uppfylla vissa krav och man måste rapportera in den på rätt sätt. På den här sidan finns information om detta samt länkar till de blanketter som ska fyllas i för att ge resurser.

Blanketter

 • Anmälningsblankett - Används för att ta upp anmälan inför en lärgrupp/kurs som varar under en längre tid. SISU skickar sedan ut en närvarolista.
 • Redovisningsblankett - Används vid lärgrupper och kurser med träff bara vid ett enstaka tillfälle eller under en kortare tid.
 • Kulturrapport - Redovisning av kulturprogram.

Verksamhetsformer SISU Idrottsutbildarna 2008

Lärgrupp (fd studiecirkel)

För att räknas som en lärgrupp ska följande uppfyllas:

 • Det ska finnas en inriktning/ett tema och en plan
 • Minst tre deltagare inkl. lärgruppsledare
 • Det ska finnas en av SISU Idrottsutbildarna godkänd lärgruppsledare
 • Minst en utbildningstimme

Detta går ej att rapportera

 • Ingen utövande idrottsverksamhet eller reguljär föreningsverksamhet kan godkännas som rapporteringsbar verksamhet för statsbidrag.

Kurs

För att räknas som kurs ska följande uppfyllas:

 • Det ska finnas en inriktning och ett uttalat utbildningsmål
 • Fastställd kurs- och timplan, minst tre utbildningstimmar
 • Det ska finnas en av SISU Idrottsutbildarna godkänd utbildare
 • Minst tre deltagare (exklusive utbildaren)

Detta går ej att rapportera

 • Kurser som är SF:s egna tränar- och ledarutbildningar, som ligger inom ramen för förbundets utbildningsstrategier.

Kulturprogram

Att arbeta med kultur i en förening är ett sätt att öka gemenskapen och ge ett större socialt engagemang för medlemmarna. Det finns många tillfällen då en kulturaktivitet kan höja värdet och kvalitén på klubbverksamheten.

De flesta idrottsföreningar och SDF har kulturarrangemang i sin verksamhet. Du kanske känner igen något av nedanstående...

 • Filmförevisning på en klubbträff
 • Ett framträdande på ett årsmöte i form av sång, musik och dans
 • Några ungdomar som spelar teater på en träff eller säsongsavslutning
 • En utställning med foton från träningslägret

Alla ovannämnda verksamheter är exempel på kulturverksamhet, och kan genomföras i samverkan mellan SISU Idrottsutbildarna och din förening/SDF.

Senast uppdaterad: 080223, 16:08:10