Dokumentation - LOK:s stämplingsutrustning - Bluetoothgrenkabel

Teknisk beskrivning av bluetoothgrenkablage

Avsikten med kablaget är att kunna koppla en eller två serieport-till-bluetooth-adaptrar till en samlingsbox. Den består dels av en grenkabel som grenar ut serieporten via två nollmodemkablar (korsade alltså) till två serieportar där pinne 9 har +5V för att driva bluetooth-adaptrarna. Det hela är tänkt att strömförsörjas från samma pannlampsbatteri som matar samlingsboxen, så i kablaget ingår två pannlampskontakter, en hona och en hane, som kan kopplas in mellan batteriet och samlingsboxen. Bilden nedan visar hur kablaget ser ut:

kabel

Alla tre DSUB-kontakterna är 9-poliga hanar. Den mot samlingsboxen behöver vara det för att passa och de som kan kopplas till bluetooth-adaptrar måste också vara hanar eftersom sådana adaptrar är gjorda för att kopplas direkt till en dator. För att bluetooth-adaptrarna ska fungera behöver kablarna även vara korsade.

Om man vill koppla den ena grenen till exempelvis en handdator med samma typ av serieport som på en PC (dvs 9-polig hane), måste man använda en vanlig nollmodemkabel (dvs korsad) med honor i båda ändarna. Att det kommer ut +5 V på pinne 9 bör inte spela någon roll alls eftersom dels så bör inte pinne 9 vara inkopplad i en vanlig nollmodemkabel och dels så bör pinne 9 på en dators serieport vara en ingång (Ring Indicator) som gott och väl tål 5 V.

Spänningsregulatorn som gör om batteriespänningen till 5 V sitter inbyggd i den metalliska DSUB-kåpan. Den behöver minst 5,5 V från batteriet för att fungera bra. Regulatorn (en LM2937) med kringelektronik tål upp till ca 12 V inspänning, men eftersom effekten den utvecklar är skillnaden mellan inspänning och utspänning multiplicerat med utströmmen så kommer den förmodligen att bli överhettad om man matar den med mer än ca 7 V om man samtidigt tar ut så mycket ström som en bluetooth-adapter kan förbruka. Totalt kan regulatorn leverera 500 mA, men termiska begränsningar kan minska detta värde, speciellt om man matar den med hög inspänning. I normalfallet med ett vanligt pannlampsbatteri som matning och en eller två vanliga bluetooth-adaptrar som drar ca 100 mA kontinuerligt så är det dock inget problem.

Om man vill kunna skruva fast en bluetooth-adapter eller en anslutande kabel i kontaktdonet så behöver man distansbussningar med UNC-4-40-gänga, t.ex. Elfas nummer 48-776-01.

Detaljerad koppling

Så här är kabeln kopplad internt (ointressant för vanliga användare, men kan vara bra att veta vid service):

DSUB mot samlingsbox - 9-polig hane med metallkåpa (för bättre kylning av regulatorn). De pinnar som är inkopplade är:

  • 2 - blå
  • 3 - gul
  • 5 - skärm

I kåpan sitter spänningsregulatorn, en LM2937IMP-5.0 i SOT223-kapsel. På ingångssidan sitter en 10 uF, 16 V elektrolyt. På utgången sitter två parallellkopplade keramiska kondensatorer med följande data: 10 uF, 16V, X5R, 1206.

DSUB:ar mot bluetooth-adaptrar - 9-poliga hanar med plastkåpa. De pinnar som är inkopplade är:

  • 2 - gul
  • 3 - blå
  • 5 - skärm
  • 9 - röd (+5 V)

Pannlampskontakt 1 - Vanlig pannlampskontakt (Molex) av den typ som brukar sitta på huvudställningar. Pinnarna är hylsor. Den pinne som sitter i den kantiga plasthylsan är plus.

Pannlampskontakt 2 - Vanlig pannlampskontakt (Molex) av den typ som brukar sitta på batterier. Pinnarna är just pinnar. Den pinne som sitter i den kantiga plasthylsan är plus. Kablarna är kopplade rakt från kontakt 1 till kontakt 2 så att man kan sätta in dessa mellan batteriet och samlingsboxen.

Senast uppdaterad: 230221, 22:16:22