Klubbinformation - LOK:s måldokument

Måldokument för LOK 2009-2015

Verksamhetsidé

Linköpings Orienteringsklubb ska erbjuda orienteringsverksamhet i Linköpingsområdet som ökar och sprider orienteringskunnandet och orienteringsglädjen.

Värdegrund

Verksamheten ska präglas av:

Kvalitet

genom

 • kvalitetsmässigt bra träning för elit, ungdom samt motionärer.
 • elitsatsning för att på lång sikt nå goda nationella och internationella resultat.
 • att anordna och vidareutveckla högklassiga orienteringsarrangemang .

Social gemenskap

genom

 • ideellt arbete där klubbmedlemmarna deltar i klubbarbetet, t.ex. vid egna arrangemang och annat gemensamt arbete liksom i kommittéer, arbetsgrupper och andra förtroendeuppdrag.
 • anordnande av olika trivselaktiviteter.
 • verksamhet för alla i LOK-gården.

Personlig utveckling

genom

 • att erbjuda varje medlem goda möjligheter att utveckla sin orientering utifrån sin egen nivå.
 • att medlemmarna ska ges möjlighet att utveckla ledarskap som gagnar klubben och ger personlig mognad.

Offensiv anda

genom

 • att rekrytera nya orienterare i alla åldrar och nivåer.
 • att bedriva PR gentemot allmänheten, skolor, arbetsplatser och massmedier.
 • att visa stolthet över att vi är LOK:are.

Vision

LOK ska vara en etablerad nordisk storklubb.

Det innebär

 • att LOK finns i topp på nationella och nordiska stafetter och individuella tävlingar.
 • att LOK har en stor bredd av medlemmar som på alla nivåer och i alla åldrar deltar i tävling, träning och annan verksamhet.
 • att 43-kavlen är attraktiv och självklar i hela Norden.
 • att LOK har en ledande roll i Linköpings idrotts- och föreningsliv samt inom svensk orientering.

Det kräver

 • att de löpare som gör en helhjärtad satsning mot Sverige- och världstoppen får fullt stöd, även i form av avlastning från andra uppdrag, för att kunna fokusera maximalt på sin träning.
 • att vi profilerar oss som det självklara valet för de som vill trivas och utvecklas i sin idrott i en sporrande miljö tillsammans med många likasinnade.
 • ett förstärkt och långsiktigt stöd till våra äldre ungdomar och juniorer för att stimulera till fortsatt orientering och elitsatsning.
 • en aktiv ungdomsverksamhet som rekryterar, utvecklar och behåller barn och ungdomar i klubben.
 • en långsiktig planering och marknadsföring av 43-kavlen.
 • att LOK året runt bedriver orienteringsverksamhet för medlemmar på alla nivåer.
 • utveckling och underhåll av LOK-gården som en ändamålsenlig utgångspunkt för en stor del av vår verksamhet.
 • att vi synliggör vår verksamhet mot skolor, företag, organisationer och allmänhet.
 • en långsiktigt stabil ekonomi.

Vi når visionen genom

Många engagerade medlemmar som

 • har kul och trivs i klubbgemenskapen.
 • lever upp till vår verksamhetsidé.
 • sätter upp höga men realistiska mål som utvärderas årligen.

Mål LOK 2015

LOK ska 2015:

 • ha 700 medlemmar varav minst hälften ska springa minst en nationell tävling per år.
 • vara etablerade bland de tio bästa på Tiomila och Jukola i både dam- och herrklasserna samma år.
 • ha 30 st löpare med rankingplacering under 200.
 • vara etablerade bland de sex bästa vid SM-stafetten i dam- och herrjuniorklasserna.
 • vara etablerade bland de fem bästa ungdomsklubbarna på Ungdomens Tiomila
 • ha en ungdomsverksamhet med minst 6 aktiva i varje årsklass och kön i åldern 9-16 år vilka aktivt tävlar och tränar med LOK.
 • utbilda minst 100 nybörjare per år (barn/ungdomar/vuxna).
 • ha vidareutvecklat 43-kavlen till ett arrangemang med minst 2000 deltagare.
 • ha arrangerat minst en av SOFT:s värdetävlingar.
 • vara en av de klubbar som ingår i Linköpings Kommuns satsning Sveriges idrottsstad 2015.
Senast uppdaterad: 090222, 18:22:09