Full aktivitet under O-ringenveckan

Skriven 2019-07-16 14:49:13 av Inger Gustås
 
Nästa vecka kommer själva finalen för allt arbete som lagts ner under de senaste veckorna och året. Då får vi funktionärer möta alla deltagare på O-ringen.

Nu har det redan varit full aktivitet med förberedelser inför O-ringen under lång tid. Nästa vecka kommer själva finalen för allt arbete som lagts ner. Då kommer alla deltagare till C-orten på Himmelstalund och till de olika arenorna för att springa/cykla och/eller som publik.

Från LOK är det 130 funktionärer som är engagerade under nästa vecka, fördelade på många olika arbetsuppgifter. Man hittar LOKare som funktionärer inom följande områden:

Busstransporter: 26 personer
Starter: 24 personer
Boende (inomhus och camping): 14 personer
Deltagarservice: 9 personer
Tävlingsadministration: 8 personer
MTBO: 7 personer
Service/Bygg/Dusch: 7 personer
Kontrollutsättning: 6 personer
IT/Nätverk/SportIdent: 6 personer
Kiosker: 6 personer
Elitsprint: 8 personer
Avslutningsfester: 7 personer
Sjukvård: 4 personer
Marknad/Press: 4 personer
Vätska: 3 personer
Trygghetsvärdar: 2 personer
Ceremonier: 2 personer
Ungdomsstafett: 2 personer
Bagheera-labyrint: 1 person
Parkering: 1 person
Ekonomi: 1 person
(Ett flertal personer har mer än en arbetsuppgift, vilket gör att om man räknar ihop antal personer ovan, blir det fler än 130 personer :-)

Sen har det gjordes en massa förarbete inom varje område. Det som har krävt extra många resurser har varit kartpackningen som gjordes under vecka 27 i LOK-gården, med detta jobb var 63 personer från LOK engagerade.

Sen har vi några som är huvudansvariga för något område, och som har lagt ner många timmar under lång tid på förarbete och det är:

Banläggning etapp 1: Anders Berg
Banläggning Elitsprinten: Jonas Lundgren
Bankontrollanter: Roger Danielsson, Rune Fritz, Pelle Skullman
Busstransporter: Mats Backteman
Start 2 och 3: Thomas Stenström och Magnus Herberthson
Avslutningsfester: Julia Modig-Tjärnström
Konferencier cermonier: Fredrika Vångell
Funktionärer: Hanna Modig-Tjärnström
Ledningsgruppen, med ansvar för allt boende: Lena Strömbäck

Nu ser vi fram emot att möta alla deltagare under nästa vecka på O-ringen i Komården!