Aktivitet
Datum 2019-02-06
Tid 09:00
Aktivitet Veteranträff 1099
Beskrivning Arkeologi med Magnus Djerfsten
Ansvarig Bertil Eriksson