Aktivitet
Datum 2019-05-08
Tid 09:00
Aktivitet Veteranträff 1111
Beskrivning Vi får besök av SISU
Ansvarig Bertil Eriksson