Aktivitet
Datum 2019-11-13
Tid 09:00
Aktivitet Veteranträff
Längd 120
Ansvarig Bertil Eriksson