Aktivitet
Datum 2021-10-14
Aktivitet Nattcup #1
Beskrivning OK Skogsströvarna
Anmälan Eventor
Ansvarig Motionskommittén
Detaljerad beskrivning Nattcup deltävling 1

Tre banor: Kort ca 3 km, Mellan ca 6 km, Lång ca9 km.

Anmälan via eventor (kommer).