Aktivitet
Datum 2018-12-02
Tid 09:30
Aktivitet Sunes bana
Beskrivning LOK-gården
Ansvarig Motionskommitten
Detaljerad beskrivning Start 9.30-10.30.
Fyra banor: Lång 7,0 km, Mellan 5,3 km, Kort 3,1 km,
Gul 1,9 km.
Till start/mål ca 750 m (undantag, Gul bana har målet utanför LOK-gården).

Banläggare: Åke Ljunggren
Tidtagare: Åke Ljunggren

Fika i LOK-gården.