Aktivitet
Datum 2018-11-26
Tid 09:00
Aktivitet Måndagsgänget, arbete LOK-gården
Beskrivning Brödhållare Roger
Ansvarig Stephan Svensson