OL-arrangemangskommittén/kartkommittén

Huvudsyften för kommittén är:

Delsyften är: