Skolarrangemang

LOK kan hjälpa skolor att ordna olika orienteringsaktiviteter för sina elever.

Om du är intresserad av att få sådan hjälp så bör du kontakta Eva Lindgren eller Ulf Waldenfjord