Måldokument för LOK, utarbetat 2013-03-17

Verksamhetsidé

Linköpings Orienteringsklubb ska erbjuda orienteringsverksamhet i Linköpingsområdet som ökar och sprider orienteringskunnandet och orienteringsglädjen.

Värdegrund

Verksamheten ska präglas av:

Kvalitet

genom

Social gemenskap

genom

Personlig utveckling

genom

Offensiv anda

genom

Vision

LOK ska vara en etablerad nordisk storklubb.

Det innebär

Vi når visionen genom

Mål för LOK

Vi följer upp vår väg mot visionen genom att årligen mäta och redovisa:

Alla kommittéer redovisar i samband med verksamhetsplaneringen mål för de kommande två åren.