Verksamhetsplan 2017

På denna sida finns en förteckning över de större aktiviteter som LOK kommer att syssla med under 2017.

Kommittéernas verksamhet i mycket stora drag

Ungdomskommittén

Senior- och juniorkommittén

Motionskommittén

OL-arrangemangskommittén

Tävlingskommittén

LOK-gårdskommittén

Sponsorkommittén

Informationskommittén

OL-artiklar

Datakommittén

Veteranverksamheten