Testrunda

Tider testrunda 2,5km spåret
Tider testrunda handikappspåret
Aktivitet
Datum 2019-11-03
Tid 14:19
Aktivitet Lok-gården uthyrd.Henrik Sävenberg
Ansvarig Roger Danielsson