Testrunda

Tider testrunda 2,5km spåret
Tider testrunda handikappspåret
Aktivitet
Datum 2019-11-04
Tid 18:00
Aktivitet Stationsgympa
Beskrivning Bäckskolan
Längd 60
Underlag Golv
Ansvarig Martin Strömgren