Testrunda

Tider testrunda 2,5km spåret
Tider testrunda handikappspåret
Aktivitet
Datum 2019-11-30
Aktivitet Uthyrt till Västervik SS, övernattning
Ansvarig Roger Danielsson