Testrunda

Tider testrunda 2,5km spåret
Tider testrunda handikappspåret
Aktivitet
Datum 2019-11-10
Aktivitet O-Event, dag 3, Zoorientering
Beskrivning IK Ymer
Länk https://eventor.orientering.se/Events/Show/21821
Anmälan Eventor