Aktivitet
Datum 2021-08-24
Tid 17:45
Aktivitet Gul/Orange/Violett: Precisionsorientering
Ansvarig Oscar Rydberg
Detaljerad beskrivning Syftet med tränningen är att träna på att anpassa farten när man är långt från kontrollen eller nära kontrollen. Som extra träning måste man noga läsa kontrollbeskrivningen för att veta vilken kontroll man ska ta.
Tag med kompass.