Aktivitet
Datum 2021-08-31
Tid 17:45
Aktivitet Gul/Orange/Violett: Stjärnkampsuppdrag - Regelquiz
Längd 60
Underlag Stig
Ansvarig Sara Söderqvist
Detaljerad beskrivning Regelquizintervaller på stig. Vi springer Martins bana och svarar på olika regelfrågor. Mellan regelfrågorna försöker vi springa snabbt och vilar sen vid frågorna.