Aktivitet
Datum 2021-09-23
Tid 17:45
Aktivitet Gul/Orange/Violett: Kurvbild
Ansvarig Björn Beckius
Detaljerad beskrivning Kruvbildsträning i Åbysäcken. Samling vid skidstadion.