Aktivitet
Datum 2021-09-07
Tid 18:00
Aktivitet Motionsgrupp
Längd 60
Ansvarig Filip Strömbäck
Detaljerad beskrivning Denna gång övar vi på vägval och kompassriktning på längre sträckor. Banan är lagd så att det inte finns mycket annat än höjdformationer som ledstänger på vägen, så det gäller att dels välja en bra väg att följa, och dels att sedan lyckas följa vägen som planerat. Jag kommer att ha med mig ett antal exemplar av kartan. Medtag plastficka. Samling antingen vid rastplatsen vid Ekäng klockan 18:05, alternativt vid LOK-gården klockan 17:55 för de som vill springa till Ekäng som uppvärmning (banan är ca 4 km).