Aktivitet
Datum 2021-10-19
Tid 18:00
Aktivitet Motionsgrupp: Kompasskurs
Längd 60
Ansvarig Peter Svenmarck
Detaljerad beskrivning Eftersom det är svårare att se många terrängföreteelser i mörker är det extra viktigt kunna hålla en riktning för att ta sig mellan två punkter i terrängen. Syftet med träningen är därför att öva på att hålla en kompasskurs i mörker. Förhoppningsvis kan det underlätta vid någon nattorientering under hösten. Samling LOK-gården 18:00.