Aktivitet
Datum 2021-08-17
Tid 18:00
Aktivitet Svart: Intervaller
Beskrivning LOK-gården
Längd 23
Underlag Stig
Ansvarig Jörgen Sköld
Detaljerad beskrivning 5-4-3-2-1 min, vila 1/2-tiden + 5-8 x 1 min, vila 1/2 min. Del 1 i tröskelfart, 1 minuterna FORT! På LOK-milen