Aktivitet
Datum 2021-08-31
Tid 18:00
Aktivitet Svart: Intervaller
Beskrivning LOK-gården
Längd 20
Underlag LOK-milen
Ansvarig Johan Allard
Detaljerad beskrivning 5 x 2 min, vila 1 min + 10 x 1 min, vila 1 min. På LOK-milen.