Aktivitet
Datum 2021-12-14
Tid 18:00
Aktivitet Svart: Intervaller
Beskrivning LOK-gården
Längd 30
Underlag Handikappspåret
Ansvarig Johan Allard
Detaljerad beskrivning 2-3 x 4-3-2 med 1 minuts vila. På handikappspåret (pannlyse på !)