Aktivitet
Datum 2019-04-27
Aktivitet Tiomila Herrkavlen
Ansvarig Christian Enberg
Anmälan senast 2019-02-21 15:59:00

Anmälda 2019-09-21 01:01:09
Anmälningsdag Namn Anmälare Jag vill springa herrkavlen Jag ställer upp om jag behövs Jag kan/vill inte springa Kommentar
2019-02-07 11:46:45 Albin Detterfelt   X      
2019-02-07 12:26:27 Johan Allard   X      
2019-02-07 12:31:15 Joel Käll Karlsson   X     Långa natten 
2019-02-07 12:43:43 Henrik Tosteberg   X      
2019-02-07 13:13:38 Johan Otterström   X     Gubblag? Gärna natt! 
2019-02-07 16:42:27 Emanuel Herberthson   X      
2019-02-07 19:05:21 Jonas Lundgren   X      
2019-02-07 19:14:19 Olof Ljunggren   X      
2019-02-07 19:32:38 Niklas Olsson   X      
2019-02-07 20:24:30 Maxime Bonneau   X      
2019-02-07 20:37:26 Erik Malmberg   X      
2019-02-07 20:48:16 Erik Martinsson   X      
2019-02-09 10:56:32 Marcus Hansson   X      
2019-02-09 16:54:42 Joakim Tosteberg   X      
2019-02-09 22:17:34 Martin Strömgren   X     Helst dagsträcka 
2019-02-11 10:06:59 Tomas Boman   X     Gubblag? Gärna natt, gärna långt 
2019-02-11 13:45:10 Victor Bergstrand   X      
2019-02-12 17:12:43 Peter Eriksson   X      
2019-02-17 22:18:41 Sven Engström   X      
2019-02-18 08:02:54 Rikard Borg   X     tre lag! 
2019-02-18 11:19:32 Johan Åtting   X     Långa natten  
2019-02-18 12:27:22 Jörgen Sköld   X     if n mod 10 = 0 
2019-02-18 21:24:33 Gunnar Engström   X      
2019-02-19 08:16:55 Magnus Herberthson   X     Anden är villig, men köttet är svagt. 
2019-02-19 18:57:00 Pedro Lundquist   X      
2019-02-19 20:41:58 Martin Jareland         Gubblag 
2019-02-20 11:14:56 Erik Sköld   X      
2019-02-20 12:03:25 Fredrik Johansson   X     Förhoppningsvis. 
2019-02-21 15:32:16 Martin Šmelík   X      
2019-02-24 00:01:41 Christer Lindell     X    
2019-03-23 10:49:13 Henrik Söderqvist Sara Söderqvist     X  
2019-04-15 22:56:53 Jonathan Jylltorp       X  
Summa: 32   28 1 2  

Vill du ta bort din anmälning? I så fall kan du klicka på det röda krysset till höger om anmälningen (syns endast om du är inloggad och anmälningstiden ej gått ut).