Aktivitet
Datum 2019-06-18
Tid 17:45
Aktivitet Gul/Orange/Violett: Slumporientering
Ansvarig Martin Jareland
Detaljerad beskrivning En bana med ovanligt stora kontrollringar i vilka det finns flera kontrollpunkter av samma typ. T ex kan kontrollpunkten vara en sten enligt kontrollbeskrivningen, men det kan vara 3-4 stenar i kontrollringen. Har man tur springar man till rätt sten direkt, om inte så får man kolla nästa sten i kontrollringen. Ta med kompass.