Aktivitet
Datum 2019-04-24
Tid 18:00
Aktivitet Ungdomsledarutbildning
Beskrivning LOK-gården
Längd 180
Ansvarig Marie Rubér
Anmälan senast 2019-04-23 23:59:00
Detaljerad beskrivning Alla ungdomsledare bjuds in för att delta i en ledarutbildning i SISU idrottbildarnas regi. Vi kommer göra lite praktiska övningar, så kom ombytt (träningskläder).

Anmälda 2019-09-21 01:11:30
Anmälningsdag Namn Anmälare Kommentar
2019-04-08 08:37:50 Marie Rubér    
2019-04-09 10:26:07 Kristina Ljunggren    
2019-04-10 09:49:50 Maria Olofsson    
2019-04-10 19:29:55 Annika Rantzer    
2019-04-11 12:18:47 Elisabet Wiklund    
2019-04-15 21:32:49 Malin Nilsson    
2019-04-16 22:49:01 Björn Knuthammar    
2019-04-18 17:43:47 Maria Kjellman    
2019-04-20 21:37:59 Martin Jareland    
2019-04-22 08:09:06 Emma Berggren    
2019-04-23 06:53:54 Claes Otterborg Anna Otterborg  
2019-04-23 17:26:28 Oscar Rydberg    
2019-04-23 22:52:23 Patrik Gustavsson    
Summa: 13    

Vill du ta bort din anmälning? I så fall kan du klicka på det röda krysset till höger om anmälningen (syns endast om du är inloggad och anmälningstiden ej gått ut).