Aktivitet
Datum 2019-04-16
Tid 17:45
Aktivitet Svart: Intervaller
Beskrivning LOK-gården
Längd 20
Underlag LOK-milen
Ansvarig Jörgen Sköld
Detaljerad beskrivning 4 x 3 min, vila 1 min + 8 x 1 min, vila 1 min. För den träningssugne adderas 10 st 30 sek med 15 sek vila på slutet.