Aktivitet
Datum 2019-06-26
Tid 17:30
Aktivitet Kartmöte
Beskrivning LOK-gården
Ansvarig Markus Henriksson
Detaljerad beskrivning Möte i Linköpingsklubbarnas orienteringskartor, LOK-gården